Hình ảnh bánh xoài

2 xấp ~ 1kg bánh xoài

 

    0938755023